جدیدترین مطالب
نوشته‌های من

چه قدری چه قضایی؟!

چند روزی بود بادام هاراکه میشکستم چیزی جز گرده ی بادام نصیبم نمی شد. ربطش میدادم به حال بدم.یا حتی میگفتم ببین همه چیز با

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

انَّ…!

اول حرفت انَّ آوردی که دیگر شک و شبهه ای باقی نماند. که بدانم اگر آن جایی هستم که دوست ندارم دلیل بر ناتوانی تو

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

حراج یا …؟

به سایت دوست داشتنی اش رفتم.بعد از خواندن چندمطلبِ تازه از نوشته هایش قسمتی از سایت توجه ام را جلب کرد:” مشاوره” چیزی که خیلی

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

سیب سربسته!

بدنم به ظاهر دلفریبش واکنش داد.آن سبزیِ رویش مرا یاد تمام سیبِ سبز های تردی که زیر دندانم قیریچ قیرچ صدا می دادند، انداخت. بعد

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

وقتِ انتقام

مدت های زیادی دفاع کردی. از ناموست، از خاکت. از آن گنبدزرد رنگت. آن را به غریبه ها ندادی.غریبه های از خدا بی خبری که

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

روان را دریاب!

ازنظر او شیوع عفونت با کاتتر در بیماران دیالیزی موضوع بسیار مهمی است.مهم تر از موضوع من که ارتباط سبک های فرزندپروری با اضطراب و

ادامه مطلب »