جدیدترین مطالب
نوشته‌های من

این روز ها

ذهنم شلوغ است. ذهنم پر است‌. ذهنم لبالب از موضوع های مختلف است. ذهنم آشفته است و این آشفتگی ثمره ی فکر و کار زیاد

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

تلاش نكن!

برخلاف عرف حرف زدن تعجب برانگیزاست. “تلاش نکن” از همان حرف هاست‌. وقتی سالها تلاش کردی و نشد ، شاید قرار نیست بشود.شاید سهم تونیست.بالاخره

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

چه قدری چه قضایی؟!

چند روزی بود بادام هاراکه میشکستم چیزی جز گرده ی بادام نصیبم نمی شد. ربطش میدادم به حال بدم.یا حتی میگفتم ببین همه چیز با

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

انَّ…!

اول حرفت انَّ آوردی که دیگر شک و شبهه ای باقی نماند. که بدانم اگر آن جایی هستم که دوست ندارم دلیل بر ناتوانی تو

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

حراج یا …؟

به سایت دوست داشتنی اش رفتم.بعد از خواندن چندمطلبِ تازه از نوشته هایش قسمتی از سایت توجه ام را جلب کرد:” مشاوره” چیزی که خیلی

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

سیب سربسته!

بدنم به ظاهر دلفریبش واکنش داد.آن سبزیِ رویش مرا یاد تمام سیبِ سبز های تردی که زیر دندانم قیریچ قیرچ صدا می دادند، انداخت. بعد

ادامه مطلب »