جدیدترین مطالب
نامه هایی به خودم

ششمین روزنگار

بسم الله می گویند هرجا که آب زیاد باشد، می روید. تمشک را می گویند. اگر خود رو بودم دوست داشتم در جایی برویم که

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

پنجمین روزنگار

بسم الله هزاران کار میخواستم بکنم.۱۰روز گذشت و دیدم هیچ کار نکردم.هزار کار را تبدیل به دو کار کردم.دردفترم نوشتم و از فردا یعنی ۲۴ام

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

چهارمین روزنگار

خدایا اگر مادر بودن، دائما نگران بودن است، کار سختی ست.   +از آنجایی که نوشته هایم نامه نبود ،به روزنگار تغییر دادم.

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

سومین نامه

صبر بر دوست نداشتنی ها ، آدم را انسان میکند.صبر ِ عاری از قرولند*. مثل صبرِ بر سختی تنهایی تمیزکردن یک یخچال کثیف😄    

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

دومین نامه

بسم الله عزت نفس سبک زندگی مارا میسازد.چرا که عزت نفس روی انتخابهای ما اثر میگذارد و انتخاب های ما سبک زندگی ما را میسازد.

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

اولین نامه

+بسم الله امروزحالم خوب بود.انگار که ایده های جدید به ذهن و روحم نفس تازه ای بخشیدند.یک دم مسیحایی که سیاهی ها و ” نمیتوانم

ادامه مطلب »