جدیدترین مطالب
نوشته‌های من

بنویسیم که چه؟!

نوشتن چه تاثیری بر آدمی ممکن است بگذارد؟این قلم فرسایی اثری برای خودمان هم دارد؟ از تاثیر نوشتن در زندگیم بخواهم بگویم همین بس که

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

دهمین روزنگار

اگر حرفهای بامعنی برای گفتن و نوشتن داشته باشی دست آویز آرایه ها نمی شوی مگر برای اظهار ذوق و هنر. که نوشتن برای گفت

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

نهمین روزنگار

با ناله ها و بی قراری و تنی قرمز داخل آمد.پسرکی ۲ساله که سگ سمت چپ قفسه سینه اش را گاز گرفته بود.دکتر واکسن نوشت

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

هشتمین روزنگار

ازطرف معلم بزرگوار، آقای شاهین کلانتری: “به نوشتن به چشم چاشنی نگاه کن.که اضافه میکنی به لحظه هات تا خوشمزه تر بشن.”

ادامه مطلب »
نامه هایی به خودم

هفتمین روزنگار

+عهد… چه شد که راحت عهد بستم؟ امشب فهمیدم عهد مهم است.البته که یادآوری مصرانه آن ها باعث شد که بفهمم راحتی ِ عهد بستنم

ادامه مطلب »