جدیدترین مطالب
نوشته‌های من

و سلام

“حرف از نوشتن و انجام هر کاری که میشود غول کمالگرای ذهنم نعره میکشد و مدام تکرار میکند : “بهترین را بنویس ،بهترین کاررانجام بده،

ادامه مطلب »