نوشته‌های من
نوشته‌های من

در ده قدمی

به اطرافم که نگاه میکنم چیز عجیبی نمی بینم که برای آن ماجرایی بسازم و بنویسم.همه چیز عادی ست.دراین بیمارستان علی بن ابی طالب (ع)خیلی

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

۱۸اردیبهشت ۱۴۰۲

“به نام مهربانترین” آخرشب ۱۸اردیبهشت۱۴۰۲ است.ساعت۲۳و۲۸دقیقه رانشان می دهد.روی تختم در اتاق ۱۰۷خوابگاه یاس درازکشیده ام.خسته ام.اما شوق و میل به ثبت امروز مرا به

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

و سلام

“حرف از نوشتن و انجام هر کاری که میشود غول کمالگرای ذهنم نعره میکشد و مدام تکرار میکند : “بهترین را بنویس ،بهترین کاررانجام بده،

ادامه مطلب »